Maakschap Amsterdam

MAAKSCHAP AMSTERDAM is een verbond waar makers zich bij kunnen aansluiten en is bedoeld om makers met elkaar te verbinden, onderling kennis te delen en gezamenlijk te lobbyen voor een beter makersbeleid. We organiseren evenementen als de Open Werkplaats (informeel samenkomen bij steeds een andere werkplaats in Amsterdam), Rondetafelgesprekken (lobby waarbij we toewerken naar beleidsbeïnvloeding) en we creëren leerervaringen rondom circulair werken. De nieuwe satelliet van het Hout- en Meubileringscollege Amsterdam in de NDSM-loods boven de Grafische Werkplaats Amsterdam is de plek waar Maakschap Amsterdam samenkomt. 

 

 

Setup voor de Maakschap Podcast

Maakschap Podcast

Luister in de Maakschap Podcast naar inspirerende verhalen van makers en ambachtslieden!

Meer info

Satellietlocatie HMC / Maakschap Amsterdam op de NDSM geopend

Op de NDSM-werf in Amsterdam Noord wordt gewerkt aan een nieuwe plek voor HMC’ers en makers uit de stad. Deze plek, satelliet genoemd, is op 14 december feestelijk geopend! Het HMC wil met deze plek de brug slaan tussen het onderwijs, de branche en de maatschappij.

Lees meer

Manifest

Behoud makers voor een circulaire, leefbare en vitale stad

Makers maken de stad Amsterdam. Helaas is Amsterdam haar makers, makerscollectieven en stadsverzorgende bedrijven aan het verliezen. Hun toekomst in de stad staat zwaar onder druk, mede door de sterke focus op woningbouw, fors stijgende vastgoedprijzen en het ontbreken van een adequaat werkplaatsenbeleid. Het gat tussen wat een maker kan betalen voor een werkruimte en de hoogte van de vierkantemeterprijs is simpelweg te groot.

 

Waarom de stad makers nodig heeft

Voor een circulaire stad

Lokale productie draagt bij aan de transitie naar een circulaire economie. Amsterdam heeft een aantal duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd. Het streven is om in 2030 het gebruik van nieuwe grondstoffen te halveren, en om in 2050 een volledige circulaire metropool te zijn. Dat houdt in dat we zelf onze materialen kunnen produceren, repareren en weer tot nieuwe materie en producten kunnen verwerken. Juist lokale makers kunnen dit. Ze repareren fietsen, verduurzamen huizen en gaan onnodige verspilling tegen.

Voor een leefbare en levendige stad

Zonder verschillende soorten bedrijvigheid riskeert Amsterdam een eenheidsworst te worden. Makers en stadsverzorgende bedrijven zorgen voor dynamiek en variëteit in producten en diensten. Lokale makers brengen levendigheid en versterken de sociale cohesie, oftewel, stadsverzorgende bedrijvigheid.

Voor een vitale en toekomstbestendige stad

Wat Minister Robert Dijkgraaf betreft kampt Nederland met een onhoudbare situatie: ‘Voor de energietransitie zijn vooral veel goede vakmensen nodig en daar hoort een herwaardering van het mbo bij.’ We hebben jongeren nodig die in het MBO praktisch worden opgeleid. Hoog tijd om een nieuwe generatie vakmensen op te leiden.

Doel van dit manifest

We roepen Gemeente Amsterdam op tot actie en dialoog. We moeten nu als stad investeren in huidige en toekomstige makers. Zij zijn de sleutel tot een toekomst die écht circulair en divers is. De maakgemeenschap in Amsterdam werkt graag samen met Gemeente Amsterdam aan een oplossing. Er is een werkplaatsenbeleid nodig met een lange termijnvisie. De door Gemeente Amsterdam opgestelde bedrijvenstrategie 2020-2030 laat zien dat de wil er is, maar er is meer nodig om de uitstroom van makers tegen te gaan.

Actieplan

Maakschap Amsterdam is een lobby voor een toekomstbestendig maakbeleid met concrete instrumenten:

  • Betaalbare en betrouwbare werkplekken: door huurcontracten te borgen en te zorgen dat makers de mogelijkheid hebben om te kopen.
  • Participatie: betrek makers in participatietrajecten voor stedenbouwkundige plannen.
  • Scholing: bevorder en behoud MBO-opleidingen in de stad en creëer meer (toegang tot) circulair maken voor alle lerenden van Amsterdam.

Dit manifest is opgesteld door Maakschap Amsterdam:

Ondertekend door:

 

 

Waartoe nodigen we je uit?

MAAKSCHAP AMSTERDAM: Dé plek waar de makergemeenschap elkaar kan vinden voor kennisdeling, gemeenschapszin en evenementen. Wij nodigen iedereen uit dit manifest te ondertekenen. 

Waar komt deze uitnodiging vandaan?

Binnen het Europese project CENTRINNO laat Waag, samen met het Hout- en Meubileringscollege en Pakhuis de Zwijger, de waarde van makerschap in de stad zien. Maakschap Amsterdam is het vervolg van CENTRINNO waarbij de focus ligt op een stem geven aan makers in de stad. 

 

Kaart: Makers van Noord

De uitstroom van maakbedrijven uit Amsterdam Noord in kaart gebracht.

Meer over het onderzoek achter deze kaart

Contact